அகம் காட்டும் முகம்

 
                                                               எங்கள் வீட்டுக் கண்ணாடி
                                                                        எதிரே உள்ள எதனையும்
                                                              எந்த மாற்றம் இன்றியே
                                                                       எடுத்துக் காட்டல் போலவே

                                                             என்றன் அழகு முகத்திலே
                                                                      என்றன் உள்ளம் உணர்கின்ற
                                                             எல்லா உணர்வும் தெரியுமே
                                                                       இதனை அறிவேன் நானுமே

Comments

  1. வாழ்த்துக்கள்
    தொடருங்கள்.

    ReplyDelete

Post a Comment