ஆகஸ்ட் 6

சமூக முகத்தின் பருக்களான
‘நான்’களின் சேர்க்கையால்
பிண்ட மனிதர்களையே பெற்றுப்போடும்
கிரோசிமாவில்
வெடித்தாக்குண்டில் பிறந்த நான் –
இறுமாப்பில்லை
எதிர்வரும் அழிவின் எச்சரிக்கை
இயற்கைக் காம்பஸ் கிழித்த
எட்டாவது வட்டத்தின் வழியே
சூரியப்புள்ளியைச் சுற்றிவருகிற
நெப்டியூன் கிரகத்தை நிரடிப் பார்க்கும்
அறிவியற் கையின் அழுகிய விரல்
செத்துப் பிறந்த
சோக நினைவின் சின்னம்
பூமியின் சுழற்சியில் பிறந்து மறையும்
நாற்றூசியில்லை
சுவஸ்திக் கொடியால்
கழுகும் கரடியும் சிங்க்கமும்
நரிகளாய் மாறிய நாளின்
நினைவுச் சின்னம்.
நான்
மஞ்சள் சப்பானியர்களின்
மரணத்தை மட்டுமே குறிக்கும் குறியீடில்லை
கல்பாக்கத்தில் காலூன்றி
கூடங்குளத்தில் குதித்திருக்கும்
கொலைக்களங்களின் முகவரி

யார் தீயன்?

சாலையோரத்தில் இருக்கும் வீட்டில் உள்ளவர்களைக் காப்பதாகக் கூறி என்னும் ஒருவர் அவ்வீட்டிற்குள் புகுந்தார். அவரின் எதிரியான . என்பவரை விரட்டுவதற்காக, அந்த வீட்டிற்குப் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்த என்பவருக்கு துப்பாக்கி ஒன்றைக் கொடுத்தார். யும் அந்தத் தூப்பாக்கியைக் கொண்டு விடம் சண்டை போட்டார்.ஒரு நாள் அந்த வீட்டிலிருந்து வெளியேறினார். அப்பொழுதுதான் க்கு தன் வீட்டிலும் பக்கத்து வீடுகளிலும் இருக்கும் புதையலைக் கவரவே தன்னைப் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பது புரிந்தது. எனவே கொடுத்த துப்பாக்கியை அவருக்கு எதிராக திருப்பினார். வுக்கும் க்கும் சண்டைகள் நடந்தன. அந்த ஊரில் தான் மட்டுமே பெரிய பலசாலி என முண்டா தட்டிய வின் முகத்தில், எதிர்பாராத வேளையில் ஓங்கி ஒரு குத்துவிட்டு வின் மூக்கை உடைத்துவிட்டார். பின்னர் பக்கத்துத் தெருவிலிருந்த யின் வீட்டிற்குப் போய் பதுங்கிக் கொண்டார்.. வுக்கு நண்பர்தான் என்றாலும் அவர் யை வுக்குக் காட்டிக்கொடுக்கவில்லை. ஆனால், யின் வீட்டில் பதுங்கி இருப்பதை மோப்பம் பிடித்த , க்குத் தெரியாமல் அவரது வீட்டிற்குள் புகுந்து யைக் கொன்றுவிட்டார்.இப்பொழுது சொல்லுங்கள், உண்மையில் யார் தீயன்? (Villan)

கலகத் தமிழிசைக் கலைஞர்

கரு. அழ. குணசேகரன் (நன்றி; கருஅழகுணசேகரன் வலைப்பூ) “இடதுசாரிகளும் முற்போக்காளர்களும் எழுதுவன எவையும் இலக்கியமில்லை; நிகழ்த்துவன எவைய...