"அட
யாருங்க இப்ப 
சாதி பார்க்கிறா?"

காக்கை சிறகினிலே இதழில்

"அட
யாருங்க இப்ப 
சாதி பார்க்கிறா?"

 
"ஆமா!
யாரு இப்ப
சாதி பார்க்கிறா!!"

சங்கட மடத்துக்கு
அக்னி கோத்திரம்
சைவ மடத்துக்கு
பிள்ளைவாள் மாத்திரம்
பேரூருக்கு
வெள்ளாளக் கவுண்டர்
கோவிலூருக்கு
நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டி
சாமித்தோப்புக்கு
நாடார் அய்யா

"அட
யாருங்க இப்ப 
சாதி பார்க்கிறா?" 
"ஆமா!
யாரு இப்ப
சாதி பார்க்கிறா!!"

பார்ப்பனருக்கு
பாரதியார்
வாணியருக்கு
மகாத்துமா காந்தி
வேளாளருக்கு
வ.உ.சிதம்பரம்
கவுண்டருக்கு
பொன்னர் சங்கர்
தேவருக்கு
பசும்பொன் முத்து
சேர்வைக்கு
மருதிருவர்
கள்ளருக்கு
பாப்பாபட்டி மூக்கையா
முதலியாருக்கு
திருப்பூர் குமரன்
கோனாருக்கு
அழகுமுத்து
நாடாருக்கு
காமராசர்

"அட
யாருங்க இப்ப 
சாதி பார்க்கிறா?" 
"ஆமா!
யாரு இப்ப
சாதி பார்க்கிறா!!"

"எஸ்சி தவிர
எவரும் சம்மதம்"
மணமக்கள் தேடி
இந்துவில் விளம்பரம்
"கலப்புத் திருமணமா?
கழுத்துக்கு மேல தலையிருக்காது!"
மாநாட்டொன்றில்
மிரட்டற் பேச்சு
"அந்தத்  தொகுதியில
இந்த ஆள நிறுத்து
இவங்க ஆளுக
அங்க அதிகம்"
தேர்தற்களத்தில்
வேட்பாளர் தேர்வு

"அட
யாருங்க இப்ப 
சாதி பார்க்கிறா?" 
"ஆமா!
யாரு இப்ப
சாதி பார்க்கிறா!!"

கருவறைக் கல்லுக்குப்
பூசை பண்ண
பூணூல் பார்ப்பான்
தெருக்கூட்ட
சாக்கடை வார
பீயள்ள
அருந்ததிக் குடும்பம்

"அட
யாருங்க இப்ப 
சாதி பார்க்கிறா?" 
"ஆமா!
யாரு இப்ப
சாதி பார்க்கிறா!!"

பொறுத்துப்
பொறுத்துப் பார்த்த
குப்பாயி வெடிச்சா....
"காதல் கல்யாணம் கலவி
கல்வி பூசை பதவி
துறவு உறவு நட்பு
வேலை பகை கட்சி
சுடுகாடு இடுகாடு கருமாதி
எல்லாத்துலயும் சாதி பாக்கிறது
நீங்கதாண்டா
களவாணிப் பயலுகளா!!"

காக்கைச் சிறகினிலே - ஆகசுடு 2012 - பக்கம் 25

கலகத் தமிழிசைக் கலைஞர்

கரு. அழ. குணசேகரன் (நன்றி; கருஅழகுணசேகரன் வலைப்பூ) “இடதுசாரிகளும் முற்போக்காளர்களும் எழுதுவன எவையும் இலக்கியமில்லை; நிகழ்த்துவன எவைய...